Logo_TAR(2)


Kursdatum

STOCKHOLM
Pris 15.000 kr + moms

29-30 aug - steg 1
12-13 sept - steg 2

10-11 okt - steg 1
7-8 nov-steg 1

21-22 nov -steg 1
5-6 dec- steg 2

2021

09-10 jan - steg 1
23-24 jan - steg 2

06-07 mars -steg 1
20-21 mars - steg 2

24-25april -steg 1
08-09 maj -steg 2

 

ANMÄLAN

Observera att anmälan är bindande när fakturan är skickad.

  • Ange startdatum för kursen du vill gå